Atveriamas kelias naujai mokėjimų paslaugai, sustiprinsiančiai konkurenciją vykdant mokėjimus elektroninėje erdvėje

Lietuvoje pradedama teikti nauja – mokėjimo inicijavimo – paslauga sukurs alternatyvą klientams atliekant mokėjimus už prekes, įsigytas Lietuvos internetinėse parduotuvėse. Skatindamas galimus šios paslaugos teikėjus laikytis aukštų veiklos ir saugumo standartų, Lietuvos bankas parengs Mokėjimo inicijavimo paslaugos geros praktikos principus, kurių šios paslaugos teikėjai savanoriškai įsipareigotų laikytis. Lietuvos bankas viešai skelbs tokių įmonių sąrašą.

„Su nauja paslauga bet kuri el. parduotuvė vietoje keleto sutarčių su skirtingais bankais galės sudaryti vieną sutartį su mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėju. Tokių teikėjų atsiradimas didins konkurenciją bankams, o tai mažins įkainius el. parduotuvėms ir, tikėtina, jų klientams“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Mokėjimo inicijavimo paslauga dažniausiai veikia tokiu principu: pirkėjas iš el. parduotuvės nukreipiamas atsiskaityti į mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėją, o ne į banką, kaip įprasta šiuo metu.

Paslaugos teikėjui pirkėjas nurodo vienkartinius prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus: viena slaptažodžių pora skirta prisijungti prie internetinės bankininkystės, kita – patvirtinti suformuotą mokėjimo operaciją. Su šių kodų pagalba mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas programiniu būdu jungiasi prie pirkėjo mokėjimo sąskaitos ir inicijuoja operaciją, skirtą atsiskaityti su el. parduotuve. El. parduotuvė informuojama apie sėkmingą apmokėjimą, o pirkėjas grąžinamas į el. parduotuvę užbaigti pirkimą.

Tokios tarpininkavimo paslaugos principus nustato ES Direktyva dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje. Direktyvoje numatyti reikalavimai įsigalios nuo 2018 m. sausio 13 d., o pereinamuoju laikotarpiu paslaugai Lietuvoje bus taikomos bendros civilinės teisės nuostatos.

Mokėjimo inicijavimo paslaugos geros praktikos principuose bus nustatyta, kad šią paslaugą galės teikti mokėjimo paslaugas galinčios teikti įstaigos, kurių nuosavas kapitalas – ne mažiau kaip 50 tūkst. eurų. Be to, mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas vartotojui privalės pateikti informaciją apie paslaugos kainą ir kitas paslaugos savybes, duomenų saugumo užtikrinimą ir kt.

Lietuvos bankas interneto svetainėje viešai skelbs vienašališkai ir savanoriškai įsipareigojusių laikytis geros praktikos principų mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjų sąrašą.

„Svarbu, kad, kol ES teisės nuostatos bus perkeltos į nacionalinę teisę, rinkos dalyviai patys nusistatytų aukštus paslaugos teikimo standartus, o būsimo reguliavimo nuostatos galėtų būti atskaitos tašku. Geros praktikos principai yra žingsnis į tą pusę ir kviečiame visus rinkos dalyvius jų laikytis. Prireikus rinkos dalyviai gali nusistatyti ir aukštesnius veiklos standartus“, – pažymi M. Jurgilas.

Lietuvos bankas taip pat įspėja mokėjimo paslaugų vartotojus išlikti budriems ir neatskleisti prisijungimo kodų tarpininkams prieš tai neįsitikinus, kad tai yra saugu. Bandymas išvilioti prisijungimo kodus be mokėjimo paslaugų vartotojo iniciatyvos arba kai tai nėra susiję su apsipirkimu elektroninėje erdvėje, yra sukčiavimo požymis, apie kurį reikėtų pranešti policijai.

Šaltinis: Lietuvos bankas