Nauji mokumo reikalavimai draudimo įmonėms – didžiulis žingsnis saugesnės draudimo rinkos, efektyvesnės priežiūros ir geresnės vartotojų apsaugos link

2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, pradėti taikyti rizikos vertinimu pagrįsti direktyvos „Mokumas II“ reikalavimai dėl draudimo įmonių veiklos ir priežiūros yra modernesni ir padės užtikrinti bendros draudimo rinkos funkcionavimą ir vienodą draudimo produktų vartotojų apsaugos lygį 28 valstybėse, kuriose gyvena beveik 500 milijonų žmonių.

„Nuo šiol mokumo reikalavimai draudimo įmonėms bus vienodi visose Europos Sąjungos valstybėse, o tai reiškia, kad draudėjai bus apsaugoti visose valstybėse vienodai. Reikalavimai draudikui geriau įvertinti savo riziką ir valdyti ją, turėti pakankamai kapitalo ir atskleisti daugiau informacijos apie savo finansinę būklę yra numatyti siekiant sustiprinti draudimo produktų vartotojų apsaugą – toks pagrindinis „Mokumas II“ tikslas“, – sako Ingrida Šimonytė, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja.

Pagal naujuosius reikalavimus draudimo įmonės mokumo rodikliai bus apskaičiuojami įvertinus jos turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę ir atsižvelgiant į visas draudimo įmonės veiklai galinčias kilti rizikas, dėl kurių gali susidaryti nenumatytų nuostolių. Pakankamas sukauptas kapitalas tiems nuostoliams padengti turėtų padėti draudikams atlaikyti įvairius galimus veiklos sukrėtimus, finansų rinkų nuosmukius ir laiku įvykdyti įsipareigojimus draudėjams.

Įgyvendinant direktyvą „Mokumas II“ iš draudimo įmonių bus reikalaujama nustatyti riziką, ją vertinti ir valdyti, imtis rizikos mažinimo priemonių. Geras rizikos valdymas turėtų padaryti draudimo įmones stipresnes, jų veiklą – efektyvesnę, jis taip pat turėtų skatinti imtis inovacijų – teikti draudimo produktus, kurie reikalingi vartotojams ir kurių riziką galima valdyti.

„Mokumas II“ reiškia ir didesnius reikalavimus draudimo įmonių viešai skelbiamai informacijai, rodikliams ir paaiškinimams, didesnį draudimo rinkos skaidrumą. Didesni atskleidimo reikalavimai suteiks draudimo produktų vartotojams daugiau naudingos informacijos sprendimams priimti. Skirtingose Europos Sąjungos valstybėse veikiančių draudimo įmonių veiklos rodiklius bus galima lengvai palyginti. Priežiūros institucija, gaudama daugiau 

Šaltinis: Lietuvos bankas